دریافت فایل بررسی پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان| شناسه فایل 32009541

تحقیق توانمند سازی,مقاله ساختار سازمانی,پروژه مدیریت دانش,مبانی نظری تسهیم دانش,بررسی پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان,ابعاد توانمندسازی از دیدگاه های مختلف,مبانی نظری ساختار سازمانی,انواع ساختارهای سازما
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ادامه

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش صنعتی و سازمانی در 126 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف اصلي اين پ‍‍ژوهش پیش بینی توانمند سازی بر اساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس بود.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. بدين منظور از بين کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس در سال 1393 ، تعداد 117نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه ها با استفاده از پرسشنامه توانمند سازی شورت و راینهارت, ساختار سازمانی رابینز و مدیریت دانش جوزف حداد مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي بدست آمده با استفاده ازروش رگرسیون مورد ارزيابي قرارگرفتند. نتایج نشان داد که : ابعاد ساختار سازمانی ، توانمند سازی کارکنان را پیش بینی می کند.ابعاد مدیریت دانش، توانمند سازی کارکنان را پیش بینی می کند.

مقدمه
شتاب تغییرات و دگرگونی های محیطی ، فضای رقابتی فشرده ای را ایجاد کرده است . سازمان ها برای بقاء در این عرصه ناگزیر می باید به سطح بالایی از دانش و اطلاعات دست یابند و علاوه بر آن از کارکنانی خلاق ، دانش مدار و با قدرت تصمیم گیری بهره مند باشند . کارکنان توانمندی که با احساس مسئولیت ، خلاقیت و ابتکار و اعتماد به نفس و احساس تعلق سازمانی و توانا در کار گروهی با عملکرد خوب بتوانند در افزایش بهره‌وری سازمان نقش مؤثری ایفا کنند.از دیگر سو مسئولان و مدیران ارشد سازمان ها نیز با توجه به نیازووضعیت سازمانی ونوع ساختار و فرهنگ حاکم باید محیط سازمان را برای بروز توانمندی های کارکنان وارتقای این توانمندی ها به سطوح بالاتر آماده کنند(تسکری، 1387 ).توانمندسازی برداشتن موانع رشد ، ترغیب تعهد به اهداف ، ترغیب خطر پذیری ، خلاقیت و نوآوری و قادر ساختن افراد به حل مشکل، افزایش مسئولیت و از بین بردن ترس است. به طور خلاصه توانمند سازی ، خاتمه دادن به هر چیزی است که موجب توقف رشد ، آزادی عمل ، اعتماد به نفس ، مشارکت و همکاری افراد می شود( عقلمند و اکبری ، 1384 ).
اکثر قریب به اتفاق صاحب نظران معتقدند که توانمندی هم در کارکنان و هم در مدیران باعث ایجاد فضای آزادی عمل برای آنها می شود که برای آنها این فرصت را به وجود می آورد تا توانایی ها و مهارت هایشان را بهبود بخشیده و موجبات اثربخشی خود را فراهم نمایند (جعفری قوشچی ، 1380 ) .از عوامل مختلفی که بر روی توانمند سازی تاثیر دارند عبارتند از خلاقیت ، مشارکت ، ساختار سازمانی ، تعهد سازمانی و عدالت سازمانی .یکی از عوامل تاثیر گذاربرروی توانمند سازی ساختار سازمانی می باشد.ساختار سازمانی حاصل فراگرد سازماندهی و طراحی سازمان است و چگونگی توزیع کارها، قدرت و اختیار را در سازمان نشان می دهد. چنانچه ساختار مناسبی برای سازمان طراحی نشود، سازمان از مسیر اهداف خود منحرف خواهد شد که کمترین نتیجه ی آن اتلاف منابع سازمانی خواهد بود. علاوه بر این، ساختار نامناسب موجب تنش و تعارض در سازمان و نیز مانع ابتکار و خلاقیت می شود(پارسیا فرد ، 1390).ساختاريك سازمان را مي توان مجموعه راههايي دانست كه طي آن فعاليت هاي سازمان به وظيفه هاي شناخته شده تقسيم وميان اين وظيفه ها هماهنگي تآمين شود.ساختار نحوه كاركرد افراد را تعيين مي كند ولي نحوه كار افراد هم از طرفي مشخص كننده شكل ساختار يك سازمان است . ساختار درواقع يك وسيله يا ابزار بسيارپيچيده جهت كنترل است كه در فرايند روابط متقابل اعضاء شكل مي گيرد ، بصورت دائم تجديد مي گردد ودر عين حال آن روابط متقابل را مشخص مي كند(رضاییان،1382).متغیر دیگر در این تحقیق مدیریت دانش می باشد.در محیطهای پیچیده امروزی،سازمان ها در تلاش هستند تا گوی سبقت را از رقبای بی رحم خود بربایند.در هزاره ای که بازارها با انبوه نو آوری اشباع شده اند، (متفاوت بودن)مهم ترین دغدغه سازمان ها و مدیران آن هاست (عدلی،1384). مدیریت دانش در بهبود کیفیت کار،افزایش کارایی،داشتن اطلاعات به روز، افزایش اثر بخش،رضایت مندی مشتری،بهبود تصمیم گیری موثر است. مدیریت دانش در سازمان‌های ما یک ضرورت است،‌چراکه ما هر روزه در حال تولید دانش‌ها، تجربه‌ها و نکات طلایی جدید هستیم که ممکن است بارها در گذشته تولید شده یا در آینده مجددا مورد نیاز باشد. این گنجینه‌ها به سادگی از دست می‌روند و با جابه‌جایی‌ها و خروج افراد دیگر به دست نمی‌آیند. پس مدیریت دانش یک ضرورت برای ادامه حیات سازمان است. دانش به عنوان یک فاکتور رقابتی کلیدی در اقتصاد جهانی شمرده می‏شود، پس حفظ دانش درون یک سازمان از مزیتهای رقابتی آن سازمان محسوب می شود (رضائيان،1382). بنابراین با توجه به مساله مطرح شده محقق به پیش بینی توانمند سازی از طریق ساختار سازمانی و مدیریت دانش می پردازد.


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:
چکیده

فصل اول کلیات تحقیق
1-1 مقدمه : 3
1-2 بیان مساله : 5
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش : 7
1-4 اهداف تحقیق 9
1-5 فرضیه های پژوهش: 9
1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها : 10
فصل دوم : پیشینه تحقیق
2-1 مبانی نظری توانمندسازی 14
2-2 تعاریف توانمندسازی: 16
2-3 الگوها و مدل های توانمندسازی 17
2-4 پیش نیازهای توانمندسازی کارکنان 21
2-5 عوامل مؤثربر فرایند توانمندسازی کارکنان 23
2-6 موانع توانمندسازی : 25
2-7 اهداف توانمند سازی کارکنان 27
2-8 ابعاد توانمندسازی از دیدگاه های مختلف 32
2-9 فواید توانمند سازی 34
2-10 مبانی نظری ساختار سازمانی : 35
2-10-1 مفهوم ساختار 35
2-10-2 ابعاد ساختار سازمانی: 39
2-10-3 عناصر مشترک در سازمان ها: 40
2-10-4 انواع ساختارهای سازمانی: 41
2-11 مبانی نظری مدیریت دانش : 44
2-11-1 تاريخچه دانش 44
2-11-2 مديريت دانش 45
2-11-3 تعاريف مديريت دانش 46
2-11-4 مولفه هاي مديريت دانش 47
2-11-5 مفاهيم مرتبط با مديريت دانش 51
2-11-6 انواع مدل هاي مديريت دانش 52
2-11-7 عناصر اصلی مدیریت دانش 57
2-12 تحقیقات پیشین : 60
2-13 جمع بندی : 64
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 روش تحقیق: 67
3-2 جامعه آماری 67
3-3 نمونه و روش نمونه گیری 67
3-4 ابزار گردآوری اطلاعات 69
3-5 روش اجرا 74
3-6 ملاحظات اخلاقی 74
3-7 روشهای تجزیه وتحلیل 75
فصل چهارم : یافته های پژوهش
4-1 یافته های توصیفی 77
4-2 یافته های استنباطی : 80
4-3 نتیجه گیری: 82
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه : 89
5-2 خلاصه پژوهش 89
5-3 بحث و نتیجه گیری 90
5-4 محدودیتها و موانع پژوهش 96
5-5 پيشنهادات 96
5-5-1 پیشنهادات پژوهشی 96
5-5-2 پیشنهادات کاربردی 97
پیوستها
پرسشنامه ساختار سازمانی
پرسشنامه مدیریت دانش 100
پرسشنامه توانمند سازی 102
منابع و مأخذ
الف) منابع فارسی 106
ب) منابع انگلیسی 112
چكيده به زبان انگليسي 113

جزییات بیشتر • دریافت فایل پاورپوینت رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد

 • دانلود پاورپوینت رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد,تحقیق در مورد پاورپوینت رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد,پاورپوینت رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد و انواع آن ,پاورپوینت رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد قابل ویرایش,تامین مالی و درصد قابل ویرایش,رابطه بین شیوه های تامین

 • دریافت فایل پاورپوینت برج بین الملل تهران

 • بررسی برج بین الملل ,برج بین الملل تهران,دانلود پاورپوینت ,پاورپوینت معماری,معماری برج بین الملل تهران,برج بین الملل تهران,طراحی برج بین الملل تهران,پاورپوینت برج بین الملل تهران,پاورپوینت برج بین الملل تهران


 • دریافت فایل بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان

 • رضایت شغلی,آثار بالقوه رضایت شغلی,ویژگی‌های فردی رضایت شغلی,سنجش و اندازه گیری رضایت شغلی,دانلود مقاله رضایت شغلی,دانلود مقاله رضایت شغلی کارکنان,بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان,دانلود مقاله ارشد مدیریت


 • دریافت فایل پاورپوینت توانمندسازي و تفویض اختیار به کارکنان

 • پاورپوینت توانمندسازي و تفویض اختیار به کارکنان,توانمندسازي و تفویض اختیار به کارکنان ,ويژگي فرد توانمند,برخي علايم کارکنان غير توانمند,تعريف توانمندسازي,توانمندسازي کارمندان,تعاريف توانمندسازي,سير تكاملي مفهوم توانمندسازي,دلايل توانمندسازي کارکنان,هدف از توانمندسازی,
 • دریافت فایل تحقیق بررسی میزان فرسودگی بین مشاوران

 • تحقیق فرسودگی بین مشاوران ,تحقیق در مورد فرسودگی بین مشاوران ,دانلود تحقیق فرسودگی بین مشاوران ,پروژه فرسودگی بین مشاوران ,مقاله فرسودگی بین مشاوران ,پایان نامه پیرامون فرسودگی بین مشاوران ,تحقیق روانشناسی فرسودگی بین مشاوران ,تحقیق روانشناسی • دریافت فایل پروپوزال رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود با معیار MTB

 • معیار سود و زیانی,معیار ترازنامه ای محافظه كاری,محافظه كاری سود و زیانی,محافظه كاری ترازنامه ای,ارتباط معیار سود و زیانی و معیار ترازنامه ای محافظه كاری,پروپوزال محافظه كاری سود و زیانی,پروپوزال محافظه كاری ترازنامه ای,پروپوزال رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود با معیار MTB • دریافت فایل تحقیق ایجاد انگیزه در کارکنان

 • ایجاد انگیزه در کارکنان,ایجاد انگیزه در کارکنان بانک,ایجاد انگیزه در کارکنان ppt,ایجاد انگیزه در کارکنان pdf,ایجاد انگیزه در کارکنان doc,تحقیق ایجاد انگیزه در کارکنان,مقاله ایجاد انگیزه در کارکنان,روشهای ایجاد انگیزه در کارکنان,اصول ایجاد انگ • دریافت فایل پاورپوینت قیمت گذاری در بازارهای بین المللی

 • قیمت گذاری در بازارهای بین المللی,تحقیق قیمت گذاری در بازارهای بین المللی,مقاله قیمت گذاری در بازارهای بین المللی,پاورپوینت قیمت گذاری در بازارهای بین المللی,اصول قیمت گذاری,تعریف قیمت‌گذاری,اهداف قیمت گذاری,قیمت گذاری در بازار بین المللی